Välkommen till Skåneautomation AB En bättre lösning...

Har det trasslat till sig?  Vi har lösningen!

  • Du sitter fast i ett större projekt och tiden börjar rinna ut och ni är ju bara halvfärdiga …
  • Ni har personal till projektet men saknar kunskap om det aktuella systemen …
  • Projektledaren har blivit sjuk eller slutat med kort varsel just innan ni ska dra igång ett viktigt projekt …
  • Ni har en anläggning som behöver ”göras något åt”, men ni har inte vanan eller tiden att specificera vad …
  • Ni borde komma igång med projekt och har kommit på att vore det inte bra att ha en funktionsbeskrivning ?